Fancom B.V. is een dochteronderneming van CTB, Inc.
CTB, Inc. is een toonaangevende wereldwijde ontwerper, fabrikant en distributeur van systemen en oplossingen voor de pluimvee-, varkens-, eieren- en graansector.
 


Privacybeleid

Fancom B.V. ontvangt alleen persoonsgegevens via haar websites als deze worden aangeleverd door gebruikers die vrijwillig gebruikmaken van de on-line formulieren en links. Bovendien kan er automatisch informatie van de browsers van gebruikers, zoals IP-adressen en domeinnamen, worden verzameld door de server van Fancom B.V.  ter analyse door Fancom B.V. voor statistische doeleinden. Door gebruik te maken van de website van Fancom B.V., stemmen gebruikers in met het verzamelen en gebruik van deze informatie door Fancom B.V. Fancom B.V zal persoonsinformatie die op deze manier is verzameld niet verkopen of verhuren. Fancom B.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor het beveiligen van de persoonsgegevens die op deze manier aan Fancom B.V. bekend zijn gemaakt en voor het voorkomen dat deze bekend worden gemaakt aan derden. Door op links naar andere websites te klikken, krijgen de gebruikers te maken met het privacybeleid van de desbetreffende andere sites. Fancom B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke websites waarnaar links worden aangeboden. Fancom B.V. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Disclaimers voor andere links naar derden

Fancom B.V. biedt links naar websites aan als service voor haar klanten en andere gebruikers van haar website. Het feit dat links naar sites van externe organisaties worden aangeboden betekent niet dat Fancom B.V. en CTB Inc. het eens zijn met de desbetreffende organisatie of deze ondersteunen. Fancom B.V. en CTB, Inc. wijzen alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat op andere websites is geplaatst, zijn niet verantwoordelijk voor het niet werken van links en kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving een link verwijderen. Fancom B.V. en CTB behouden zich het recht voor een aanvraag voor het plaatsen van een externe link af te wijzen.

Disclaimer voor sites van CTB

Omdat de aard van het internet het mogelijk maakt links van de ene site naar een andere te maken zonder dat de host van de site hiervan op de hoogte is, kan CTB Inc. geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites die met een hyperlink naar de website van CTB of naar de websites van businessunits van CTB verwijzen. Na een desbetreffend schriftelijk verzoek zal CTB echter onderzoek doen naar links naar haar website en trachten te bepalen of deze ongepast zijn of in strijd zijn met CTB’s beleid, filosofie, doelstellingen en/of missie. In dergelijke gevallen zal CTB trachten de link te laten verwijderen. Meldingen van ongepaste links dienen schriftelijk te worden ingediend bij CTB General Counsel, P.O. Box 2000, Milford, IN 46542-2000.

Voorwaarden voor derden om een link te plaatsen naar sites van CTB

Links naar de website van CTB of naar de websites van haar businessunits mogen onder de volgende voorwaarden gemaakt worden:

  • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat dit CTB of haar producten of diensten in diskrediet brengt.
  • Links mogen niet de indruk wekken dat CTB de sponsor van de link of de desbetreffende producten of diensten onderschrijft.
  • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat er een verkeerde voorstelling wordt gegeven van de relatie tussen de sponsor van de link en CTB.
  • Er mogen geen links naar de site van CTB worden gemaakt vanaf sites die inhoud bevatten die niet voor alle leeftijden geschikt is of die gezien kan worden als smakeloos, beledigend, controversieel en/of die op enige andere wijze in strijd is met enig CTB-beleid.
  • Het gebruik van links is op eigen risico van de gebruiker. CTB doet geen uitspraken en biedt geen garanties betreffende haar websites en heeft geen verplichting tot het onderhouden van de sites van CTB, het aanbieden of actueel houden van de inhoud ervan of het anderszins ondersteunen van links naar een site van CTB.
    CTB Website-richtlijnen VERSIE 1.4  (jan. 6, 2006)